Innovació en col·legis

Des del passat curs 2013-2014 la Societat Musical l’Om porta a terme diversos projectes d’innovació pedagògica a Picassent en col·laboració amb els col·legis Mare de Déu de Vallivana i Príncep d’Espanya, amb l’objectiu de fer accessible la formació musical a tot l’alumnat per contribuir a la consecució de l’èxit acadèmic i així beneficiar-se de les millores en les capacitats cognitives i socials que es deriven a través de la pràctica musical.

projecte CEIP Vallivana

Irene López, professora dels tallers de violí, durant una de les classes del projecte al CEIP Mare de Déu de Vallivana. 25/02/2015. Foto: Ràdio l’Om Picassent

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana és la promotora d’aquests projectes que incentiven la implicació dels equips docents, a més d’afavorir la col·laboració entre societats musicals (Ensenyaments de Règim Especial) i col·legis d’Infantil i Primària (Ensenyaments de Règim General).

L’alumnat participant al projecte, que no ha tingut encara contacte amb l’ambient musical, desenvolupa uns tallers instrumentals (violí i guitarra) i d’expressió corporal amb música. Coneixeran, jugaran i aprendran amb l’ajuda d’un instrument musical, ja que la seua pràctica afavoreix el rendiment d’aprenentatge de l’alumne en tots els sentits, reportant múltiples beneficis pedagògics. La Conselleria d’Educació ha comprovat en les avaluacions diagnòstiques que els alumnes que dediquen més temps a la formació musical obtenen millors resultats acadèmics en les competències lingüística i matemàtica i que el desenvolupament d’activitats musicals és una eina valuosa per a la millora de l’adquisició de les competències bàsiques i per al foment de l’èxit escolar.

projecte CEIP Vallivana 02

—Alumnat participant al projecte d’innovació pedagògica. 25/02/2015. Foto: Ràdio l’Om Picassent

Els projectes es realitzen cada curs escolar des de febrer fins a juny quan es realitza una audició final on l’alumnat demostra la feina realitzada durant tots aquests mesos. Si voleu més informació sobre com participar en els projectes podeu adreçar-vos a la direcció dels col·legis participants o telefonar a l’Escola de Música l’Om (662 308 170).

PROJECTES PATROCINATS PER:

C_CON